Příprava na jazykové certifikáty

Kurzy a zkoušky z odborné angličtiny

Pokud ovládáte angličtinu na pokročilé úrovni a chcete se v ní dále zdokonalovat, je vhodné se při studiu zaměřit více na obor, který je blízký vašemu zaměstnání. Rozšíříte si tak především slovní zásobu, kterou využijete v praxi. U některých oborů je možné získat i osvědčení, nebo certifikáty, které jsou mezinárodně uznávané.


Angličtina pro právníky

TOLES

Jazyková zkouška Test of Legal English Skills (TOLES) je zkouška z angličtiny pro právníky. Je vytvořena tak, aby její obsah odrážel potřeby z právnické praxe. Zkoušku organizuje britská společnost Global Legal English, která úzce spolupracuje s The Law Society of England and Wales.

Zkouška je ve třech úrovních:

• TOLES Foundation

• TOLES Higher

• TOLES Advanced

TOLES Foundation

Jde o zkoušku na úrovni B1, je tedy určena pro ty, kteří ovládají angličtinu na minimálně středně pokročilé úrovni a zároveň jsou začátečníci v oblasti právnické angličtiny. Ideální je tedy pro studenty práv, jež prozatím nemají výraznější zkušenost s prací s právnickými texty v angličtině.

TOLES Higher

Druhá úroveň zkoušky je určena studentům, jejichž obecná úroveň znalosti anglického jazyka je středně pokročilá až pokročilá a znalost právnické angličtiny je rovněž na středně pokročilé úrovni.

TOLES Advanced

Jedná se o zkoušku na úrovni C1 určenou pro studenty práv a právníky. Absolvováním TOLES Advanced studenti prokazují, že zvládají běžné úkoly při práci v právnické kanceláři nebo při studiu práv v anglicky mluvících zemích. Zkouška je zaměřena na jazyk a terminologii, které se používají ve sféře mezinárodního obchodního jednání.

International Legal English Certificate (ILEC)

Zkouška je určena pro právníky, pracovníky právnických kanceláří, ale také studenty práv. Jde o prověření znalosti právnické angličtiny na vysoké úrovni pokročilosti. Zkouška prověřuje ovládání angličtiny na úrovni B2 či C1, což odpovídá zkouškám FCE ("více pokročilý"-level 3) a CAE (velmi dobrá znalost angličtiny - level 4).

Angličtina pro finančníky

International Certificate in Financial English (ICFE)

Zkouška ICFE je zaměřena na angličtinu pro všechny, kteří se zabývají financemi, včetně účetních a studentů ekonomických fakult.

Ostatní obory

Existují také standardizované zkoušky pro učitele: ACE, TKT, CELTA, TEFL.

Pro pracovníky armády je cílem získání certifikátu STANAG. Jedná se o označení pro Standardizační dohodu (STANdardization AGreement), která stanovuje směrnice, termíny a podmínky pro běžné vojenské nebo technické postupy a vybavení mezi členy zemí Severoatlanické aliance.

Jazyková zkouška STANAG 6001 tak poskytuje základ pro testování jazykových schopností zaměstnanců ve strukturách organizace NATO a armádě ČR.

Dále můžeme nabídnout kurzy zaměřené na cestovní ruch, technickou angličtinu, angličtinu pro pracovníky ve zdravotnictví, které však nelze zakončit standardizovanou zkouškou. Kurzy a zkoušky z obecné angličtiny