Vincent - Vinoř

Od září 2021 Vám ve Vinoři nabídneme kurzy pro děti i dospělé. Individuální a skupinová výuka se bude konat pod vedením zkušených lektorů. Dále nabízíme přípravné kurzy na mezinárodní certifikáty a přijímací zkoušky.

Rozvrh začneme tvořit podle Vašich požadavků, neváhejte nás tedy kontaktovat

Těšíme se na Vás!

Jazykové vzdělávání dětí je velmi důležité a je potřeba s ním začít co nejdříve. Děti k nám přicházejí nejčastěji ze dvou důvodů - ve škole nestíhají, nebo jsou pokročilejší než jejich spolužáci.

.

Už nejste školou povinní, a přesto se potřebujete zlepšit v cizím jazyce, naučit se další, nebo se připravujete na pohovor do zaměstnání?