Příprava na víceletá gymnázia


  •  příprava na přijímací zkoušky, nebo rozřazovací testy na víceletá gymnázia
  • příprava na 2. stupeň ZŠ

Je čas si v angličtině udělat pořádek, porozumět, když na mě někdo mluví a rozmluvit se!

To vše pod vedením zkušené české lektorky Šárky Plaché s pravidelnou návštěvou rodilého mluvčí, abychom si mohli ověřit a vyzkoušet, že nám to opravdu jde 🙂

Na gymnáziu ani 2. stupni nebudeme nepříjemně zaskočeni. Neváhejte se zeptat a přijďte mezi nás!


Kurz probíhá od října 2022

  • délka kurzu 16 lekcí x 55 min.